Medlemskap i LæstadiusMuseets Vänner
Enskild medlem 200 kr/år
Familjemedlem (flera på samma adress) 300 kr/år
Ständigt medlemsskap 3000 kr
Företag och organisationer 3000 kr/år

Betala till föreningens bankgiro 361-0631 (ange namn och adress på talongen)

Sänd gärna ett mail med ditt namn, adress och tel.nr till oss. Efter betalning får du en bekräftelse och ett informationsblad

Föreningens fyra hedersmedlemmar är Ellen Groth, Anneli Mäkinen, Lauri Koistinen och Rolf Berggård