Læstadiusveckor i Pajala

Varje år i början av juli, direkt efter helgen med Pajala marknad, samlas Læstadiusvänner och övriga intresserade till en temavecka i Pajala. Första dagen - en måndag - startar veckan oftast vid pörtet och Læstadiusmuseet.

Tidigare år har veckorna haft följande teman:
2005 - Från nybyggardotter till vår prostinna, 200 år efter Brita Cajsa Alstadias födelse
2006 - Om väckelsens språk och spridare, mångkulturåret
2007 - I Guds fria natur, Linnéåret
2008 - Vandringar till visdom, 200 år efter Læstadiusbrödernas skolstart
2009 - Orden vandrar över gränsen. Märkesåret - 200 år sedan en gräns klöv Sverige och Finland

        Invigning kyrkans hus                Museilokalen                        Kyrkan i Kolari                    
                    

Välkommen till kommande temaveckor:

2010, 12-16 juli:  En tjänande Marta, en lyssnande Maria - om väckelsens kvinnliga bas

2011, 4-7 juli:  Minnesåret 2011 - 200 år efter Johan Raattamaas födelse, 150 år efter Lars Levis
Læstadius död, och 170 år efter Petrus Læstadius död. Temaveckan inleds år 2011 på måndag 4 juli med ett stort släktmöte i Pajala, alla som härstammar från Lars Levi är speciellt välkomna !