Märkesåret 2009: Finländarnas Laestadius

Märkesåret lider mot sitt slut. Den 17/9 ringde kyrkklockorna för att påminna om freden mellan Sverige och Ryssland. Allmänhet och skolelever har informerats om den gemensamma svensk-finska historien och om den store opinionsbildaren vid gränsen Lars Levi Laestadius. Snart har alla Pajalas högstadieungdomar fått sin historielektion. Den tidiga vintern och den nymålade prästgården har skapat en fin inramning för senhöstens verksamhet. 

Laestadiusmuséets nya utställning med 9 skärmar


1.  Återtåget 1809 (August Malmström) samt karta över Tornedalen 1809

Lars Levi Laestadius föddes 1800 i kungariket Sverige-Finland där de högre klasserna och  folket i den västra halvan talade svenska medan folket i den östra talade finska. Språkgränsen i norr gick vid Kalix älv. När Finska kriget bröt ut bodde Lars Levi och Petrus hos sin storebror Carl-Eric på Kvikkjokks prästgård, där man nåddes av krigsnyheter och kände av bristen på livsmedel.
Vid freden i Fredrikshamn 1809 drogs gränsen längs Muonio-Torne älvar tvärs igenom en enhetlig finsktalande bosättning och Sverige fick avträda Finland till Ryssland. På svenska sidan, alldeles vid gränsen, skulle Lars Levi göra sin livsgärning. Han blev även finländarnas Laestadius. Med finländare hade han troligtvis haft någon beröring redan tidigt , hans hembygd hade ju sedan århundraden koloniserats av finska nybyggare.

  2.  Laestadius’ kyrka i Karesuando

När Lars Levi Laestadius i mars 1826 anlände till Karesuando för att tillträda sin prästtjänst, kom han till ett område vars kyrkliga förhållanden undan för undan höll på att stabiliseras - det hade gått ca 17 år sedan gränsdragningen. Ända till 1819 hade det varit tillåtet att besöka den ”egna” kyrkan på andra sidan gränsen och få tjänster av prästen där. Så sent som 1827 vigdes det svenska paret Lars Levi Laestadius och Brita Catharina Alstadia i finska Enontekis kyrka vid Palojoensuu.

 3.  Predikan 1845, avskedspredikan 1849 och husförhörspredikan 1858 (Karesuando)

Under Laestadius’ tid betjänade svenska kyrkan fortfarande den samiska och finska minoriteten på deras eget språk. Dessa var också Karesuandoprästens arbetsspråk. 26 år gammal startade Laestadius sitt ”språkbad” i finska: dagen lång deltagande observation i nybyggarstugorna, på kvällen uppbyggelselitteratur och grammatik. I Karesuando fanns utöver paret Laestadius en svensktalande person.
Efter ett par år var predikningarna begripliga. Från perioden 1828-38 finns ingen predikan bevarad, sedan 1848 finns det flera bevarade. Av de närmare 2000 predikningarna är ca tre fjärdedelar skrivna på finska.

 4.  Finskhetsivraren Karl-Axel Gottlund (1765-1821) samt dvärgfingerört

Laestadius och folklivsforskaren Karl-Axel Gottlund hade polemik om Kalevala och samers och finnars folktro – och om vilket folk som var mer utvecklat. Av de tolv teserna i pastoralavhandlingen var tio på latin, en på samiska - och en på finska: ”Nykterhetens vänner far vilse genom att predika mer om nykterhet än om kristlighet.”
Dvärgfingerört som Laestadius tecknade efter levande exemplar från Kilpisjärvifjällen:
Vandringslederna till Norge där Laestadius ofta var i tjänsten gick via Finland. Hur långt inne i Finland han hittade växter är inte exakt känt.

 5.  Kyrkan i Muonio 1883

Karesuando hade ett strategiskt läge med tanke på rörelsens utbredning i Finland. Det var lätt att passera gränsen för att lyssna på Laestadius. Hans flerspråkiga, eller enbart finskspråkiga predikanter som Johan Raattamaa gjorde långa resor till finska sidan. Under tiden i Pajala höll hans åhörare en gammal slåtterstig öppen från Sieppijärvi till Kengis kyrka – och korsade gränsälven på vägen dit. Nu har denna stig restaurerats till Laestadiusled.
Hur mycket predikade Laestadius i Finland?  Den omvända kyrkoherden i Muonion(niska) J.Fr. Liljeblad fick en erinran när han i december 1848 hade släppt in Laestadius som predikant i sin kyrka. Man antar att Laestadius efter detta inte predikade på finska sidan, knappast heller i Kolari. Såväl tsarens som kungens misstänksamhet stängde gränsen allt mer.

 6.  Karta samt kollage över predikanter

Kartan visar hur långt den laestadianska  rörelsen hade expanderat i finska Lappland fram till 1899. Några av de mest kända lekmannapredikanterna är Pietari Hanhivaara och Fredrik Paksuniemi från Kittilä, Juho Takkinen från Posio (enligt Eva Raattamaa, hustru till Johan, den bästa predikanten av alla) och  Niilo Rapp från österbottniska Kalajoki. Av prästerna må nämnas Aatu Laitinen, Karl Abiel Heikel och A.L. Heideman som mest verkade i Amerika.
I Sverige har laestadianismen sin tonvikt  på de nordliga områdena, i Finland spred sig väckelsen relativt fort till hela landet. Man kan alltså säga att rörelsen och det finska (såsom det samiska) i hög grad följs åt, så också i Norge. Rörelsen har organiserat sig tidigt, fridsförbund grundades från 1880-talet, de första i Helsingfors och Torneå.

 7.  Altaret vid Rauhan sanas sommarmöte i Pello 2004

Väckelsens största grupper i Finland idag är gammellaestadianerna (SRK), De förstfödda och Rauhan sana. Den sistnämnda är vid sidan av språket den största förenaren av Tornedalens olika halvor. De effektivt tolkade predikningarna är en del av regionens andliga liv.
Allt som allt bekänner sig ca 100 000 personer till rörelsen, mer än i något annat land. Kontakten med kyrkan har förblivit stark. Luther och Laestadius förenar alla riktningarna.

 8.  Pauli A. Korteniemi och Loca parallela i finsk språkdräkt

Laestadius’ finska predikningar har nötts i folkets händer. Alla Laestadius vetenskapliga verk finns nu på finska, senast utkom hans botanikbok Kasvikirja genom Pauli A. Korteniemis och tre översättares försorg år 2001.
Forskningen kring Laestadius och väckelsen är i Finland livlig och med vitt spektrum, främst vid Helsingfors’, Joensuu, Jyväskylä och Uleåborgs universitet samt Åbo akademi. Av de nutida forskarna må nämnas Seppo Lohi, Jouko Talonen, Mayri Kinnunen och Vesa Pöyhtäri.

 9.  Stormötet i Torneå och Haparanda 1909 .... och 2009

Laestadius är den rikssvensk som i Finland lästs, studerats och forskats kring mest. Han var framgångsrik i tävlingen ”Den störste finländaren genom tiderna” – utan att någonsin varit finsk medborgare. Finskans status som rörelsens heliga språk har påverkat dess bevarande mitt i försvenskningspolitiken, denna fas då minoritetsspråken levde ett riskfyllt liv. Den fick fart på 1880-talet, ca 20 år efter Laestadius död.
I förkunnelsen har språket en avgörande betydelse. Vid sidan om finskan tillägnade sig Laestadius så mycket av finländarnas ”inre hushållning” att han som ”deras prost” lever och verkar över gränsen ännu 150 år efter sin död.