Merkkivuonna 2009: Suomalaisten Laestadius

 1.  Perääntyminen 1809 (August Malmström)

Lars Levi Laestadius syntyi 1800 Ruotsi-Suomen kuningaskuntaan, jonka ylemmät kansankerrokset koko valtakunnassa sekä länsiosan rahvas puhui ruotsia Suomen rahvaan puhuessa suomea. Pohjoisessa kieliraja kulki Kalix-joen seudulla. Suomen sodan syttyessä Lars Levi ja Petrus asuivat isoveli Carl-Ericin hoivissa Kvikkjokkin pappilassa. Sinnekin kiirivät sotaviestit, ja  pula tuntui ruokapöydässä.
Haminan rauhassa 1809 raja vedettiin Muonion-Tornionjokia pitkin halki yhtenäisen suomalaisasutuksen ja Ruotsi menetti Suomen Venäjälle. Ruotsin puolella, aivan rajan tuntumassa, Lars Levi tuli tekemään elämäntyönsä, näin hänestä  tuli Suomenkin Laestadius. Suomalaisiin veljeksillä uskottavasti oli jotain kosketusta jo varhain, olihan heidän kotiseutunsa aluetta jota vuosisatojen ajan oli asutettu Suomenkin uudisviljelijöillä.

 2.  Laestadiuksen työkirkko Kaaresuvannossa

Kun Lars Levi Laestadius maaliskuussa 1826 saapui papiksi Kaaresuvantoon, hän tuli alueelle jonka kirkolliset olot olivat vähitellen vakiintumassa. Rajanvedosta oli kulunut liki 17 vuotta. Vuoteen 1819 saakka oli ollut sallittua käydä ”omassa” kirkossa rajan takana ja saada sieltä papin palveluita. Ruotsalaiset Lars Levi Laestadius ja Brita Kaisa Alstadia vihittiin avioliittoon Suomen Enontekiön kirkossa Palojoensuulla.   

 3.  Saarna vuodelta 1845, Kaaresuvannon jäähyväissaarna 1849, Kinkerisaarna 1858

1800-luvun alkupuoliskolla Ruotsin kirkko vielä palveli saamelaista ja suomen/meänkielistä vähemmistöä heidän omalla kielellään. Nämä olivat myös Kaaresuvannon papin työkielet.
26-vuotiaana Laestadius aloitti ”kielikylpynsä” suomen kielessä: osallistui päivät elämään uudistilallisten pirtissä, luki illat hartauskirjallisuutta ja kielioppia.  Kaaresuvannossa oli Laestadiusten ohella yksi ruotsia puhuva henkilö.
Parin vuoden päästä saarnat olivat ymmärrettäviä. Valitettavasti vuosilta 1828-38 ei ole säilynyt yhtään saarnaa, 1848 lähtien sen sijaan  runsaasti. Liki 2000 saarnasta kolme neljäsoaa oli kirjoitettu suomeksi.

 4.  Suomalaisuusmies Karl-Axel Gottlund (1765-1821)

Laestadius kävi  kansatieteilijä Karl-Axel Gottlundin kanssa polemiikkia Kalevalasta ja saamelaisten ja suomalaisten muinaisuskosta - sekä siitä kumpi näistä kansoista oli kehittyneempi. Pastoraalitutkinnon (1843) 12 teesistä kymmenen oli latinaksi, yksi oli saameksi, yksi suomeksi: ”Raitiuden ystävät exyvät siinä, että he saarnavat enämän raitiudesta kuin christillisyydestä.”
Reitit  Norjan puolelle, jossa Laestadius usein liikkui työasioissa kulkivat Suomen kautta.
Miten kaukaa Suomen puolelta Laestadius oikein löysi kasveja ei ole tarkassa tiedossa.

 5. Muonion kirkko 1883

Kaaresuvannon sijainti oli strategisesti hyvä herätysliikkeen leviämiselle Suomeen. Laestadiusta päästiin helposti kuulemaan rajan yli ja hänen kaksikieliset, tai pelkästään suomenkieliset saarnaajansa, kuten Juhani Raattamaa - tekivät pitkiä matkoja Suomen puolelle. Pajalan aikana hänen kuulijansa Sieppijärveltä tallasivat vasitun polun Köngäsen kirkolle. Nyt tämä on entisöity Laestadiuksen vaellusreitiksi.
Miten paljon Laestadius itse saarnasi Suomessa? Herätyksen kokenut Muonion(niskan) kirkkoherra  J.Fr. Liljeblad sai muistutuksen kun joulukuussa 1848 oli päästänyt Laestadiuksen puhumaan kirkkoonsa. Arvellaan ettei  Laestadius tämän jälkeen enää saarnannut Suomen puolella, tuskinpa siis Kolarissakaan. Niin tsaarin kuin kuninkaan epäluuloisuus sulki rajaa vähän kerrassaan.

 6.  Pohjolan kristillisyys, Seppo Lohi, 1997 

Kartta osoittaa miten pitkälle lestadiolainen liike vuoteen 1899 mennessä oli edennyt Suomen Lapissa. Tunnetuimpia 1800-luvun maallikkosaarnaajia olivat  Kittilän Pietari Hanhivaara ja Fredrik Paksuniemi, Posion Juho Takkinen (Juhani Raattamaan Eva-vaimon mukaan kaikkein paras saarnaaja), Kalajoen Niilo Rapp. Papeista  mainitttakoon Aatu Laitinen,  Karl Abiel Heikel ja pääosin Amerikassa vaikuttanut A.L. Heideman.
Ruotsissa lestadiolaisuuden pääpaino on selkeästi  pohjoisilla alueilla,  Suomessa liike levisi koko maahan. Voi sanoa että lestadiolaisuuteen liittyy läheisesti suomalaisuus (samoin kuin saamelaisuus), näin myös Norjassa. Suomessa liike järjestäytyi varhain, rauhanyhdistyksiä perustettiin 1880-luvulta lähtien, ensimmäisinä Helsingin ja Tornion rauhanyhdistykset 1888. 

 7.  Alttari - Rauhan sanan suvijuhlat Pellossa 2004

Tämän hetken suurimmat lestadiolaisryhmät Suomessa ovat vanhoillislestadiolaiset (SRK), esikoislestadiolaiset ja rauhansanalaiset joka  on kielen ohella Tornionjokilaakson suuri yhdistäjä. Tehokkaasti tulkatut saarnat  ovat osa alueen hengenelämää.
Liikkeeseen lukeutuu noin 100 000 henkilöä, enemmän kuin missään muussa maassa. Yhteys kirkkoon on säilynyt vahvana. Luther ja Laestadius yhdistävät kaikkia ryhmiä.

 8.  Pauli A. Korteniemi ja suomennettuja teoksia

Laestadiuksen suomenkieliset saarnat ovat kuluneet kansan käsissä, samoin hänen ruotsista käännetyt tekstinsä. Kaikki  Laestadiuksen tieteelliset teokset on suomennettu, viimeisin, Kasvikirja Pauli A. Korteniemen toimesta kolmen kääntäjän voimin vuonna 2001.
Laestadiusta ja liikettä koskeva tutkimus on Suomessa erittäin vireää ja laaja-alaista. Tärkeimmät yliopistot tässä suhteessa ovat Helsingin, Joensuun, Jyväskylän ja Oulun sekä Åbo akademi.

 9.  Suurseurat Haaparannalla 1909… ja 2009

Laestadius on se riikinruotsalainen, jota Suomen puolella on luettu ja tutkittu eniten  muuallakin kuin valtamaillaan Tornionlaaksossa. Hän menestyi Suurin suomalainen-kilpailussa olematta koskaan Suomen kansalainen. Suomen asema liikkeen pyhänä kielenä on vaikuttanut sen säilymiseen ruotsalaistamisen paineissa. Tämä vaihe, jolloin vähemmistökielet olivat uhattuina, sai vauhtia 1880-luvulla,  kun Laestadiuksen kuolemasta oli kulunut parikymmentä vuotta.
Sananjulistuksessa on kielellä ratkaiseva merkitys. Suomen kielen myötä Laestadius omaksui myös suomalaisten ”sisäistä taloutta” siinä määrin että hänestä tuli heidänkin provastinsa joka elää ja vaikuttaa yli rajan vielä liki 150 vuotta kuolemansa jälkeen.